Способите на доказване в наказателния процес. Учебно помагало.

Ново -10%

За книгата:

Доказването е необходим и много важен компонент от наказателния процес, особено в неговата досъдебна фаза. То представлява сложна и многоаспектна познавателна дейност, която се осъществява чрез предвидените в НПК средства за събиране и проверка на доказателства. Законодателят предвижда изчерпателно не само способите на доказване, но и реда, по който се осъществява всеки един от тях.

Без съмнение за навременното и качественото протичане на разследването има значение начинът, по който е извършено планирането на разследването, неговото организиране и най-вече приложените тактически подходи и правила при реализацията на способите на доказване в процеса.

Поради тази причина, с голямо практическо значение за обучението по криминалистика е придобиването на умения както за провеждането на ефективни и законосъобразни действия, осигуряващи бързото разкриване и разследване на престъплението, така и за правилното изучаване и оценяване на източниците на доказателствена информация.

Централно място в професионалната подготовка на обучението по криминалистика трябва да заемат практическите занятия, в това число във връзка със способите на доказване в наказателния процес. По време на тези занятия обучаваните се учат да наблюдават и оценяват получените резултати, да правят изводи и обобщения. Благодарение на такива практически занятия по криминалистика могат да се формират в обучаваните умения за правилен анализ на следи, оценка на доказателства, изграждане на версии и вземане на ефективни тактически решения в процеса на разследване на престъпления.

 

Настоящото университетско издание представлява помагало, чрез което се цели да се задълбочат усвоените теоретични знания във връзка със способите на доказване, да се придобият нови такива и да се формират някои практически умения.

За постигането на поставената цел, в разработката са включени нагледни учебни материали, задачи, казуси, тестове във връзка със способите на доказване в наказателния процес. В края на курса са разработени няколко теста, чрез които може да се провери изходното ниво на обучаваните.

 

Това помагало е предназначено както за студенти от юридическите факултети, така и за практикуващи юристи, а също и за широк кръг читатели.

 

За авторите:

 

Доц. д-р Христо Павлов е преподавател по криминалистика и съдебни експертизи в Центъра по юридически науки към Бургаския свободен университет. Научните му интереси са насочени към проблемите на криминалистичната тактика и оценката на доказателства в досъдебното производство на наказателния процес. Има редица публикации както в български, така и в чуждестранни издания. Доц. Павлов е член на Българската асоциация по криминология.

Ренета Пеева е главен разследващ полицай на сектор „Разследване Несебър“ към отдел „Разследване“ при Областна Дирекция на МВР – Бургас. Има 13 години широкоспектърен практически опит в разследване на престъпления против личността, икономически престъпления и престъпления, извършени от организирани престъпни групи. Интересите й са насочени към създаването на алгоритми по прилагане на НПК и криминалистичната тактика, чрез които да се постигнат максимални резултати за разследването.

 

Коментар

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър

  • Прегледи: 648
  • Модел:
  • Наличност: В наличност
  • 20.00лв
  • 18.00лв
Бърза поръчка без регистрация


Поръчай

Етикети: Способите на доказване, наказателен процес, Учебно помагало, Книжарница, наказателния процес, помагало, процес. помагало.

Loading...