Препоръки при онлайн пазаруване

Преди да пазарувате от електронен магазин, е полезно да обърнете внимание дали в сайта има информация за името, адреса и телефона на търговеца. Не пропускайте да проверите и дали доставчикът е посочил изрично правото Ви по закон да се откажете от договора в рамките на 14 дни от получаване на стоката.

Търговецът е длъжен преди сключването на сделката да Ви информира за основните характеристики на всяка от предлаганите от него стоки и услуги. Той трябва да посочи тяхната цена с включени всички данъци и такси, както и стойността на пощенските или транспортните разходи, ако не се включени в крайната цена. На сайта следва да бъде посочен начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора.

Вие имате право да получите стоката не по-късно от 30 дни от поръчката. Ако доставчикът не успее да изпълни поръчката в този срок по каквито и да било причини, Ваше право е да получите обратно заплатените от Вас суми до 14 дни (при предварително плащане).

Вие имате право да развалите сключения договор от разстояние в рамките на 14 дни без да дължите каквото и да било обяснение на търговеца. Трябва да знаете, че пощенските разходи за връщането на закупената стока обратно на търговеца е възможно да бъдат за Ваша сметка. Имайте предвид, че някои стоки са изключени от общото правило за отказ от покупка през Интернет. Сред тях са дискове със звукозаписи, видеозаписи или компютърен софтуер; вестници, периодични издания или списания, за които нямате абонамент; стоки, изработени по поръчка или съобразно Ваши индивидуални искания и др.

Ваше право е да предявите рекламация, ако закупената от електронен магазин стока се окаже дефектна. Срокът за това зависи от естеството на потребителската стока (по ЗЗП може да е до две години). Търговецът може да Ви предостави и търговска гаранция, но това не е задължително. В случай че го направи, той определя условията и реда, при които да упражните правото си да се възползвате от нея. Рекламацията си за дефектна стока следва да предявите в някои от обектите на търговеца, от който сте я закупили. Ако търговецът уважи рекламацията Ви, в рамките на месец трябва да ремонтира безплатно за Вас стоката или да я замени с нова. В случай че не успее да стори едно от двете, следва или да направи отбив от цената, или да развалите сделката и Вие да върнете стоката, а той да Ви възстанови заплатената за нея сума.

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите

гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02/9330565

факс: 02/9884218

e-mail: info@kzp.bg

 

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-518

e-mail: kzld@cpdp.bg

Loading...